Emily Nowakowa

Emily Nowakowa

transkryptomat.pl

Napisy z sesji, obrad gmin i jednostek JST - transkrypcja automatyczna

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stawiają przed gminami konieczność dostosowania się do nowych terminów dodawania napisów do obrad. Jednak profesjonalne usługi transkrypcji, takie jak te oferowane przez Transkryptomat.pl, mogą pomóc w spełnieniu nowych wymogów i zapewnieniu pełnej dostępności cyfrowej dla wszystkich obywateli.

Transkrypcja Obrad Gmin: Nowe Wyzwania po Nowelizacji Ustawy o Dostępności Cyfrowej

Czym jest transkrypcja obrad gmin i jakie nowe wyzwania niesie ze sobą nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej?

Spis Treści

  1. Wprowadzenie
  2. Zmiany po Nowelizacji Ustawy o Dostępności Cyfrowej
  3. Terminy Dodawania Napisów do Obrad Gmin
  4. Dostępność Cyfrowa Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych
  5. Wpływ na Osoby z Niepełnosprawnościami
  6. Profesjonalna Transkrypcja Obrad Gmin przez Transkryptomat.pl
  7. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wprowadziła istotne zmiany, które dotyczą również transkrypcji obrad gmin. W artykule tym przyjrzymy się, jakie wyzwania stawiają przed gminami nowe regulacje oraz jak firmy, takie jak Transkryptomat.pl, mogą sprostać nowym wymogom.

2. Zmiany po Nowelizacji Ustawy o Dostępności Cyfrowej

Nowe przepisy nakładają na podmioty publiczne obowiązek dodawania napisów do opublikowanych nagrań obrad gmin, zwłaszcza tych wcześniej nadawanych na żywo. Zmiana ta wynika z potrzeby zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

3. Terminy Dodawania Napisów do Obrad Gmin

Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty publiczne mają ograniczony czas na dodanie napisów do nagranych sesji czy obrad gminnych. Maksymalny termin wynosi 14 dni od momentu publikacji nagrania. To wyzwanie dla wielu gmin, które do tej pory zaniedbywały ten obowiązek, mimo ustawowego nakazu.

4. Dostępność Cyfrowa Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. nakłada obowiązek dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardów dostępności cyfrowej. Nowe regulacje obejmują również terminy dostosowania - od września 2020 r. dla stron internetowych i od czerwca 2021 r. dla aplikacji mobilnych.

5. Wpływ na Osoby z Niepełnosprawnościami

Ważnym aspektem nowych regulacji jest zwiększenie dostępności informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Osoby niewidome i słabowidzące muszą mieć dostęp do audiodeskrypcji, a niedosłyszące do wersji tekstowej.

6. Profesjonalna Transkrypcja Obrad Gmin przez Transkryptomat.pl

Firma Transkryptomat.pl oferuje wysokojakościowe usługi transkrypcji obrad gmin, zapewniając kompleksowe wsparcie podmiotom publicznym. Nasze usługi obejmują transkrypcję automatyczną, dostępną już od 17 zł brutto za plik do 3 godzin. Działamy zgodnie z hasłem "Napisy z sesji / obrad gmin i jednostek JST - transkrypcja automatyczna", gwarantując szybkość i profesjonalizm.

7. Podsumowanie

Nowe wyzwania po nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej stawiają przed gminami konieczność dostosowania się do nowych terminów dodawania napisów do obrad. Jednak profesjonalne usługi transkrypcji, takie jak te oferowane przez Transkryptomat.pl, mogą pomóc w spełnieniu nowych wymogów i zapewnieniu pełnej dostępności cyfrowej dla wszystkich obywateli.

Hinter sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 10 000,00 ZŁ
NIP: 7162827816 | KRS: 0000812678
Adres:
Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy

kontakt: hello@transkryptomat.pl

Treści